Аналіз багаторічного ряду визначення астрономічного часу в обсерваторії Борова Гура

1
Інститут Геодезії і Картографії, Варшава, Польща
2
Інститут Геодезії і Картографії, Варшава, Польща

Дана робота є продовженням і розвитком вишукувань по аналізу багаторічних астрономічних спостережень, які виконуються з 1963 року геодезично-геофізичною обсерваторією Борова Гура Варшавського Інституту Геодезії і Картографії з використанням пасажного інструменту.Зібраний матеріал, і особливо ряд спостережень за останні 19 років, є унікальним джерелом інформації про виміряні у часі астрономічні довготи обсерваторії. В даній статті наведені основні результати спектрального аналізу ряду спостережень за період з 1986,0 - 2005,5. Для аналізу змісту виконано зіставлення з незалежними даними міжнародних організацій про параметри обертання Землі.

  1.  Kryński J., Moskwiński M., Zanimonskiy Y. M. Analiza wieloletniego ciągu wyznaczeń czasu obrotowego w Borowej Górze, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2005, T. LI, z. 109, pp. 1-30.
  2.  Иванов В. В., Периодические колебания погоди и климата, УФИ. Том 172, №7, июль 2002 г. С. 777-811.
  3.  Abarca del Rio R., Gambis D., Salstein D., Dai A. Solar activity and Earth rotation variability, Journal of Geodynamics, 2003. Volume 36, Issue 3, pp. 423-443.
  4.  Шмуратко В. И. ежгодовой спин- орбитальньш резонанс Земли, Доповіді Національної академії наук України, 2005, №9, С. 133-139. 
  5. Kruczyk M., Rogowski J.B., Vondrak 1999, Preliminary results of astrometric observations in Józefoslaw, Proceedings of the EGS Symposium G4 „Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI, XXIV General Assembly of EGS, The Hague, The Netherlands, 19-23 ApriI 1999, Reports on Geodesy, WUT, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, Warsaw, No 4(45), 1999,pp. 161-166.
  6.  Box G.E.P., Jenkins G. M., 1976, Time series analysis, forecasting and control, Holden Day, San Francisco.
  7.  Nuttall A.H., Carter G.G., 1982, Spectral Estimation Lising Combined Tinie and Lag Weighting, Proc. IEEE, Vol. 70, September 1982, pp. 1115-1125.
  8. Chapanov Y., Vondrak J., Gorshkov V., Ron C., 2005, Six-year cycles of the Earth rotation and gravity, Proceedings of the EGU G9 Symposium “Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI”, Vienna, Austria, 25-30 April 2005, Reports on Geodesy, No 2(73), WUT, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, pp. 221-230.