Вивчення коливань інженерних об'єктів. Історичний заповідник „Софія Київська”

1
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;(Науково-дослідний інститут ,,Науканафтогаз" Інститут геофізики НАН України)
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
4
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
5
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

У статті обгрунтовано ефективність розробленої методології вивчення коливань інженерних об'єкгів у широкому спектральному діапазоні. Отримані результати показують спектральні області істотного впливу сейсмічного перетину на вібрації під об'єктом в  частотному діапазоні 0 - 500 кГц.

  1. Стародуб Ю.П., Брич Т.Б. Моделювання хвильових полів у сейсмо-геологічних розрізах нафтових родовищ комбінованим матрично- скінченоелементним методом // Геофиз. журн. - 1998. -№ 6,- С. 63-70.
  2. Стародуб Ю.П. Пряма динамічна задача сейсміки для вивчення будови земної кори. - Львів: Світ, 1998. - 164 с.
  3. Barhe K J.Frrire elemenr procedu'es in engineering analysis. Englewood Cliffs. New Jersey:Prentice-Hall,Inc, 1982.738 p