Аналіз динамічних параметрів руху фізичного осцилятора з заданою енергією на основі енергоінформаційного підходу

1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;(Науково-дослідний інститут ,,Науканафтогаз" Інститут геофізики НАН України)
3
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

У даній статті розглядаються питання, пов'язані з новими інформаційними особливостями динаміки осцилятора, які вдається вивчати з використанням енергоінформаційного підходу. Просторові і кінематичні параметри осцилятора розглядаються в залежності від енергії, що дає можливість визначити динамічні параметри осцилятора - масу і жорсткість. Осцилятори, досліджувані за допомогою енергоінформаційного підходу, використовуються для розв'язання оберненої задачі - визначення маси і пружності коливань осциляторів, які, як окремі ланцюжки, моделюють середовище.

1. Пиппард А. Физика колебаний. - М.: Выс­шая школа, 1985. - 456 с.

2. Крауфорд Ф. Волны. - М.: Наука, 1976. - 525 с.

3. Зубов В.И. Теория колебаний. - М.: Высшая школа, 1979. - 400 с.

4. Соколов A.A., Тернов И.М., Жуков­ский В.Ч. Квантовая механика. - М.: Наука. - 1979.-528 с.

5. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. - М.: Нау­ка, 1971.-406 с.

6. Карпенко В.М. Фундаментальные законы энергетического метаморфизма // Збірник наукових праць НГАУ. - Дніпропетровськ. -2000. - Вип. 5.-С. 74-75.

7. Стародуб Ю.П. Пряма динамічна задача сейсміки для вивчення будови земної кори. -Львів: Світ, 1998. - 164 с.

8. Стародуб Ю.П. Обернена динамічна задача сейсміки для вивчення будови земної кори. -Львів: Світ, 1998,- 112 с.