GPS вимірювання косейсмічних і постсейсмічних деформацій сильних землетрусів

1
Інститут фізики Землі РАН
2
Інститут фізики Землі РАН

Важливими завданнями GPS вимірювань є пошуки провісників землетрусів і вивчення необоротних і знакозмінних зміщень земної кори, викликаних сильними землетрусами. З розвитком GPS систем і вдосконаленням технологій супутникових вимірювань і методів обробки стала можливою детальна реєстрація процесів, що відбуваються в періоди активізації сейсмічності та інтенсивних сейсмічних коливань. GPS вимірювання з великою частотою реєстрації супутникових сигналів виявляються могутнім інструментом вивчення довгоперіодних хвиль при сильних землетрусах. У роботі розглядаються приклади реєстрації необоротних, ко- і постсейсмічних горизонтальних зміщень та деформацій земної поверхні, що виникають при розвитку сейсмотектонічного процесу і підготовці сильного землетрусу (Ізмітського 1999 p., Аляскінського 2002, Суматранського 2004 р. та ін.).

1. Ehrnsperger W. Analysis of the EUREF -stations in the South-East of Europe with respect to the Izmit Earthquake on August 1999 II Proc. of the Symposium of the I AG Subcommission for Europe (EUREF). -München. - 2000. - Vol. 9. - P. 79-88.

2. Larson K.M., Bodin P., Gomberg J. Using 1-Hz GPS data to measure Deformations caused by the Denali fault Earthquake II Science. — 2003. - V 300 - 30 Vfy - P. 1421-1424.

3. http:// www.tcctonics.caltech.edu/sumatra/ sugar.html.

4. Шевченко В.И., Лукк А.А., Прилепин М.Т. Суматранское землетрясение 26.12.2004 г. — проявление неплейттсктонического процесса в литосфере // Физика Земли. — 2006. - № 12.-С. 55-76.

5. Park J., Song Т., Kanamory Н„ Berger J., Braitcnberg С. at all. Earth’s free Oscillations excited by the 26 December 2004 Sumatra-Andaman Earthquake // Science. — 2005. - V. 308.-P. 1139-1144.

6. Латынина Л.А., Гусева Т.В Проявления глобальных тектонических процессов в деформациях земной коры // XI Міжнародний   науково-технічний симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища - GPS і GIS-технології - Львів: АГТ.-2006.— С. 113—114.

7. Докукин П.А., Кафтан В.И. Непрерывные GPS / ГЛОНАСС измерения коротких базовых линий для выявления сильных землетрясений // Геодезия и Картография. - 2006.-№2.-С. 7-10

8. Добровольский И.П. Механика подготовки тектонического землетрясения. - М.: ИФЗ АН СССР, 1984. - 189 с.