3D магнітне моделювання перспективних на алмазоносність структур Інгульського мегаблоку Українського щита

1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Розглянуто локальні геомагнітні критерії областей кімберлітового і лампроїтового магматизму. Теоретична магнітна модель кімберлітової (лампроїтової) трубки дозволяє оцінити характер магнітного поля від усієї трубки або її окремих складових частин. Розроблено 3D магнітні моделі Зеленогайської, Грузької і Щорсівської ділянок в межах Інгульського мегаблоку Українського щита.

  1. Бакаржиева М.И., Орлюк М.И. Теоретическая магнитная модель кимберлитовой трубки // Геофизический журнал. – 2007. – Т. 29. – № 4. – С. 182–191.
  2. Крутиховская З. А., Мельничук Е. В. , Слоницкая С. Г., Орлюк М.И.  Региональные магнитные аномалии юго-западной части Восточно-Европейской платформы и мелкомасштабное прогнозирование полезных ископаемых // Доповіді АН УРСР. – 1985. – №4. – С. 36 – 41.
  3. Завойский В.Н. Вычисление магнитных полей от анизотропных трехмерных тел в задачах магниторазведки // Изв. АН СССР. Сер. Физика Земли. – 1978. – № 1. – С. 76–85.
  4. Орлюк М.И. Пространственные и пространст­венно-временные магнитные модели разно ранговых структур литосферы конти­нентального типа. — Геофизический журнал — 2000 — №6, С. 148—165.
  5. Орлюк М.І., Бакаржієва М.І. Геомагнітні критерії алмазоносності  земної кори та 3D магнітне моделювання перспективних структур Інгульського мегаблоку Українського щита// Геолог України.—2011 .— №1.—С.30—44.
  6. Орлюк М.И., Бакаржиева М.И. Геомагнитные критерии и численное магнитное модели­рование перспективных на алмазоносность структур // Геофизический журнал. – 2006. – Т. 28. – №5. – С.30–40.