Геолого-гравітаційне моделювання будови піднасуву Карпат

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України,
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
4
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Представлено методику геолого-гравітаційного моделювання на прикладі створення моделей розрізу глибинної будови Карпат. Умовами геологічної змістовності та достовірності результатів моделювання є використання таких параметрів апроксимаційних конструкцій, швидкісних і точних комп’ютерних технологій, які б дозволяли працювати із складними моделями геологічного середовища, а також коли апріорна густинна модель створюється, надалі уточнюється чи деталізується під впливом геологічного аналізу характеру розбіжностей між спостереженим полем і модельними полями.

  1. Анікеєв С.Г., Маєвський Б.Й., Мончак Л.С., Сте­панюк В.П. Про геологічну будову Під­карпатської основи та перспективи її нафто­газоносності // Науковий вісник. -Івано-Франківськ, –2010. -№ 3 (25). –С. 5 – 9.
  2. Анікеєв С.Г. Комп’ютерна система рішення прямих та обернених задач гравірозвідки для 2D/3D моделей складнопобудованих середовищ// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. -Серія: Розвідувальна і промислова геологія. -Івано-Франківськ, -1997. -Вип.34. -С. 57-63.
  3. Бойко Г.Ю., Лозиняк П.Ю., Заяць Х.Б., Анікеєв С.Г., Петрашкевич М.Й., Колодій В.В., Гай­ванович О.П. Глибинна геологічна будова Кар­патського регіону// Геологія і геохімія горючих копалин. – Львів, – 2003. - №2. – С.52-62.
  4. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України/ Ю.З.Крупсь­кий. – К.: УкрДГРІ, 2001. -144с.
  5. Л.С.Мончак, С.Г.Анікеєв, В.П.Степанюк, Г.О.Жу­ченко Геолого-гравітаційне моде­лювання структур у піднасуві Буковинських Карпат // Науковий вісник. -Івано-Франківськ, –2010. -№ 1 (23). –С.33–37.