Математичне моделювання усталених коливань ЕМП в тривимірному об’єкті з криволінійною межею з урахуванням струмів зміщення

1
Національний університет «Львівська політехніка»; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Побудовано математичну модель усталених коливань ЕМП у просторовому об’єкті еліптичної форми, на межі якого задано умови першого роду. Для визначення розподілу компонент ЕМП запропоновано чисельно-аналітичний підхід, що базується на непрямому методі граничних елементів (НМГЕ), та проведено низку числових експериментів для обгрунтовання його ефективності.

  1. Бенерджи П., Баттерфилд Р. Метод граничных элементов в прикладных науках. – М.: Мир, 1984. – 494 с.
  2. Журавчак Л. М., Шуміліна Н. В. Математичне тривимірне моделювання усталених коливань у кусково-однорідному півпросторі // Розвідка та розробка нафтових і газо­вих родовищ, 2005. – № 2. – С. 14–20.