Мережеві геоінформаційні технології для досліджень у науках про Землю

Автори:
1
Інститут проблем передачі інформації імені А. А. Харкевича РАН

Розглядаються дві мережеві геоінформаційні технології. Їх основні характеристики: (1) мережевий доступ до даних, розподілених на віддалених серверах і ПК користувача, (2) сучасні методи добування знання з просторових і просторово-часових даних, (3) висока інтерактівность і наочність аналізу. Даються приклади вирішення дослідницьких завдань.

  1. Аптикаев Ф.Ф., Гитис В.Г., Кофф Г.Л., Фролова Н.И. Оценка сейсмической опасности и сейс­ми­ческого риска (пособие для должностных лиц).//М. БСТС Центр, 1997. 53 с.
  2. Гитис, Ермаков, 2004. Основы пространственно-временного прогнозирования в геоинформа­тике // М., ФИЗМАТЛИТ, 2004. 256 С.
  3. Соболев Г.А., Закржевская Н.А., Акатова К.Н., Гитис В.Г., Дерендяев А.Б., Брагин В.Д., Сы­чева Н.А., Кузиков С.И. Динамика взаи­модействия полей сейсмичности и деформаций земной поверхности (Бишкекский геодинамический полигон) // М.:Физика земли, №10, 2010, с. 15-37.