Метод Накамури та метод скінчених елементів при дослідженні АЧХС

1
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, м. Львів
4
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

З метою підтвердження можливості використання методу Накамури при дослідженні поверхневих шарів невідомої будови авторами проведено порівняльний аналіз дослідження амплітудно-частотної характеристики середовища (АЧХС) модифікованим методом Накамури та методом скінчених елементів (МСЕ) на структурі з визначеними динамічними характеристиками.

  1. Nakamura Y. A Method for Dynamic Characteristics Estimation of Subsurface using Microtremor on the Ground Surface / Nakamura Y. // Quarterly Report of RTRI, Railway Technical Research Institute (RTRI), 1989, Vol. 30, No.1.
  2. Vulnerability investigation of Roman Colosseum using microtremor / Nakamura Y., Gurler E. Dilek, Saita J. and oth. // Proceedings, 12th WCEE 2000 in Auck-land, NZ. - pp. 1-8
  3. Еременко С.Ю. Методы конечных элементов в механике деформируемых тел. / С.Ю.Еременко // – Харьков: Основа, – 1991. – 271 с.
  4. Zienkiewicz O.C. The finite element method. Fifth edition / O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor // – Oxford. Vol. 1–3. – 2000.