Нелінійна взаємодія пружних хвиль з поліметалевими зруденіннями

Автори:
1
Інститут фізики Землі ім. О.Ю. Шмідта РАН

У процесі досліджень у поліметалічних зруденіннях виявлено явище нелінійного механо­електричного перетворення при проходженні пружних хвиль звукового діапазону частот. Енергія, що виділяється  у вигляді електромагнітних імпульсних сигналів радіохвильової частоти може багаторазово перевершувати енергію активації пружними хвилями. У породах такі процеси не зареєстровані. Розроблено метод розвідки поліметалевих і золотосульфідних руд.

  1. Воларович М.П., Соболев Г.А. Пьезоэлектрический метод геофизической разведки кварце-вых и пегматитовых жил. М. Наука, 1969.
  2. Демин В. М., Майбук З.-Ю.Я., Лементуева Р.А. О роли пьезоэффекта при механоэлектрическом преобразовании в полиметаллических рудах. //Физика Земли. РАН. М. Наука. 1998г. N 11, с. 50-55.
  3. Демин В.М., Майбук З.-Ю.Я. Физические основы механоэлектрических преобразований в рудоносных структурах и рудных телах. //Исследования в области геофизики. М.: ОИФЗ РАН, 2004. С. 202-216.
  4. Майбук З.-Ю.Я. Триггерный механизм нели­нейных механоэлектрических преобразований в орудененных разломах. // Физика Земли. РАН. М. Наука. 2006. №10. С. 51-64.
  5. Нейштадт Н.М., Мазенова З.В., Биневич Л.Я., Суворов Н.Д., Поляков М.В. Методические рекомендации по пьезоэлектрическому методу разведки. Л. Рудгеофизика. 1984.
  6. Соболев Г.А., Демин В.М., Майбук З.-Ю.Я. Радиоимпульсный метод поиска и разведки рудных полезных ископаемых. //Физика горных пород при высоких давлениях. М. Наука, 1991. С. 200-209.