Особливості сейсмічного мікрорайонування лінійно-видовжених об'єктів

1
Інститут фізики Землі ім. О.Ю. Шмідта РАН
2
Інститут фізики Землі ім. О.Ю. Шмідта РАН

Розглянуто особливості сейсмічного мікрорайонування (СМР) лінійно-протяжних об'єктів (ЛПО). Еквівалентом карти СМР для ЛПО є попікетна таблиця. Потужність грунтової товщі, відповідальної за сейсмічні параметри, для ЛПО. Показана можливість визначення швидкості поперечних хвиль через інженерно-геологічні характеристики грунту: модулі деформації, щільності і коефіцієнти Пуассона.

  1. Уломов В.И., Шумилина Л.С. Комплект карт общего сейсмического районирования террито­рии Российской Федерации // Сейсмостойкое строительство, 1998, № 4, С.30-34.
  2. Ишихара К. Поведение грунтов при землетря­сениях. С-Пб.: 2006, 192 с.
  3. Применение сейсмоакустических методов в гидрогеологии и инженерной геологии. М., Недра, 1992, 260 с.
  4. Республиканские строительные нормы. РСН- 60-86, М., Стройиздат, 1986.