Перспективи пошуків покладів вуглеводнів у відкладах олігоцену зони Кросно (Українські Карпати)

1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
2
ДП “Науканафтогаз”, Відділення “Карпатський центр” ; 1Львівський національний університет імені Івана Франка
3
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
4
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
5
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

За результатами лабораторних досліджень керна встановлено наявність  в олігоценових відкладах зони Кросно порід з низькими ємнісно-фільтраційними властивостями тріщинно-порового  і порово-тріщинного типів. У складі мігрувальних палеофлюїдів домінує метан з його першими гомологами (етан, пропан, бутан), а це дозволяє віднести вивчену територію до газоносних. Зроблено висновок, що перспективи відкриття тут нових родовищ вуглеводнів будуть пов’язані переважно з газом ущільнених колекторів.

  1. Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – К.:УкрДГРІ, 2001. –  144 с.
  2. Наумко І.М. Флюїдний режим мінералогенезу породно-рудних комплексів України (за включеннями у мінералах типових парагенезисів): Автореферат дис. ... д-ра геол. наук: 04.00.02 / ІГГГК НАН України. – Львів, 2006. – 52 с.