Про колізію Західно-Європейської мікроплити та Східно-Європейської плити в західному регіоні України за новими даними регіональних геофізичних досліджень та перспективи нафтогазоносності

1
Українська нафтогазова академія
2
Український державний геологорозвідувальний інститут
3
Український державний геологорозвідувальний інститут
4
Інститут геологічних наук НАН України
5
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
6
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
7
Львівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту
8
Західно-українська геофізична розвідувальна експедиція

В роботі освітлюється глибинна будова Карпатського регіону України з позицій глобальної тектоніки. За даними геофізичних досліджень по регіональних профілях виявлено кімберлітову форма­цію тектоно-магматичної активізації та сейсмофокальну зону герцинського тектогенезу. На противагу іс­нуючим поглядам отримані дані вказують на підсовування Західно-Європейської мікроплити під Східно-Європейську плиту. В світлі викладеного проаналізовано перспективи нафтогазоносності регіону.

  1. Шеремета П., Ладиженський Г., Стародуб Ю., Назаревич Л., Пилипишин Б., Хавензон І., Слоницька С., Назаревич А., Левкович Ю. Про сейсмофокальну зону герцинського тектогене­зу та кімберлітову формацію тектоно-магма­тичної активізації в південно-східній частині Передкарпатського прогину у зв’язку з нафто­газоносністю // Геодинамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносных регионов Украины. – Тезисы докладов VП международ­ной конференции “Крым-2007”, (Крым, Сим­феропольский р-н, с. Николаевка, 10-16 сен­тября 2007 г.). – Симферополь. – 2007. – С. 283-285.
  2. Штилле Г. Варисцийское складчатое основание Центральной Европы на общеевропейском фоне структур фундамента. Избранные труды. – М.: Мир, 1964. – С. 703-824.