Прогноз нафтогазоносності Лопушнянського нафтового родовища з використанням методики сейсмолітмологічного аналізу

1
Львівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту
2
Львівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України
4
Львівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту
5
Львівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту

За результатами обробки та інтерпретації сейсмічних даних з використанням програмно-методичних комплексів „Сейсмоцикліт” і АЧХС виявлені перспективні об’єкти в мезозойських і палеозойських відкладах піднасуву Карпат, а саме, в блоках розташування свердловин Лопушна – 11, 10, 32, 8, 4, 12, 3, 30.

  1. Денега Б. І. та інші. Розробити нові та відкорек-тувати традиційні напрямки пошуків вуглеводнів на суміжних територіях України, Поль-щі та Словаччини на основі досвіду сторін. Звіт / УкрДГРІ /. 1995 р.
  2. Шеремета П., Стародуб Ю. та інші. Лопушнянське нафтогазове родовища у форланд Українських Карпат”//Геолог України, –2004.–№ 1.–с.48–53.
  3. Шеремета П. М. Сейсмические исследования МОГТ с целью выявления и подготовки нефте­газоперспективных объектов на Кошуйской площади в Передкарпатском прогибе. Отчет партии 83/85 по работам 1985 – 1987 гг. / ЗУГРЭ /
  4. Крупський Ю. З., Денега Б. І., Антонів П. Й. та ін. Геолого-економічна оцінка Лопушнянського нафтового родовища у Чернівецькій області. Звіт  ДП „Західукргеологія”, –  2001. – 323 с.
  5. .Пилипчук А. С., Карпенчук Ю. Р. „Перспективы нефтегазоносности блоковых структур Бильче-Волицкой зоны Предкарпатського прогиба». // Геология и геохимия горючих ископаемых, – 1988.  – № 71. – с. 30 – 38.
  6. Галабуда М., Андрійчук М., Корчинський В. Альтернативний погляд на геологічну будову і нафтогазоносність Лопушнянського родовища в Передкарпатті”. // Геологія і геохімія горячих копалин. – 2008 р. – № 1. –с. 79 – 89.