Прогноз особливо небезпечних сейсмічних подій за допомогою комплексу лазерних приладів

1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

В даний час лазерна технологія вимірювання різноманітних фізичних параметрів застосовується в багатьох напрямках як наукових досліджень, технічних розробок, медицини, так і суспільного життя. Стає ясно, що на підставі цього для здійснення сучасних наукових і технічних геофізичних досліджень потрібно і необхідно використовувати досить багато різноманітних лазерних апаратів, які можуть забезпечити глибоке наукове осягнення фізики Землі.

  1. В.В. Нестеров, С.Л. Головин, В.А. Насонкин. Исследования деформации земной коры лазерными интерферометрами. // Сб. Ди­намические системы. – Киев: Выща школа, 1990. – вып. 9. – С. 60-65.
  2. Рerformance of an interferometricseismometer with a laser diode . Akito Araya [RI, Tokyo Univ], Erhard Wielandt [Geophys. Inst., Univ. of Stuttgart], Walter Zuern [Black Forest Obs., Univ. of Karlsruhe]. http://wwwsoc.nii.ac.jp/ jepsjmo/ cd-rom/2001cd-rom/pdf/ss/ss-005_e.pdf
  3. Dustin W. Carr, Patrick C. Baldwin, Shawn A. Knapp-Kleinsorge, Howard Milburn, and David Robinson A laser interferometric miniature seismometer  Symphony Acoustics, Inc. 2010. Monitoring Research Review: Ground-Based Nuclear Explosion Monitoring Technologies