Залежність фазового стану вуглеводнів від термодинамічних умов

1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
2
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
3
Інститут інформаційних технологій

Завдяки вивченню впливу пластових тисків і температур на фазовий стан нафтових, газоконденсатних та газових родовищ з’ясовано закономірне розміщення їх як по площі, так і з глибиною. Це дозволяє вирішувати проблеми, пов’язані з формуванням вуглеводневих покладів, а також прогнозуванням їх на великих глибинах.