Застосування методу ВЕЗ для оцінки ефективності тампонажних робіт (на прикладі ділянки „дорога-дамба” ЯГХП „Сірка”)

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України

Розглядається комплекс електромагнітних досліджень проведених на території ЯГХП „Сірка” на карстонебезпечній ділянці „дорога-дамба”. Показано ефективність кожного з методів при визначенні карстових утворень, а також можливість контролю за якістю тампонажних робіт.

  1. Сапужак Я.С., Шамотко В.И. О пременимости дивергентних установок для изучения карстовых явлений. // Геофизический Журнал. – К. . – 1981. – №5. –т3. –  С. 109-114