2-метил-5-(2

Термодинамічні властивості розчинів хлорпохідних 2-метил-5-арилфуран-3-карбоксильних кислот в органічних розчинниках

Експериментально визначено температурні залежності розчинності 2-метил-5-(2-хлор-5-трифторметилфеніл)-фуран-3-карбонової та 2-метил-5-(2,5-дихлорфеніл)-фуран-3-карбонової кислот в ацетонітрилі, диметилкетоні, ізо-пропанолі та етилацетаті. Розраховані ентальпії плавлення досліджених речовин та їх ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Встановлено рівняння зв’язку концентрації насиченого розчину з величинами ентальпії і ентропії розчинності за 298 К. Виявлений компенсаційний ефект змішування досліджених кислот зі всіма розчинниками, що містять карбонільну групу.