Термодинамічні властивості розчинів хлорпохідних 2-метил-5-арилфуран-3-карбоксильних кислот в органічних розчинниках

2019;
: сс. 280 - 287
1
Lviv Polytechnic National University
2
Львівський національний університет ім. І. Франка
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Ivan Franko National University of Lviv
5
Lviv Polytechnic National University

Експериментально визначено температурні залежності розчинності 2-метил-5-(2-хлор-5-трифторметилфеніл)-фуран-3-карбонової та 2-метил-5-(2,5-дихлорфеніл)-фуран-3-карбонової кислот в ацетонітрилі, диметилкетоні, ізо-пропанолі та етилацетаті. Розраховані ентальпії плавлення досліджених речовин та їх ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Встановлено рівняння зв’язку концентрації насиченого розчину з величинами ентальпії і ентропії розчинності за 298 К. Виявлений компенсаційний ефект змішування досліджених кислот зі всіма розчинниками, що містять карбонільну групу.

[1] Gandini A., Belgacem M.: Prog. Polym. Sci., 1997, 22, 1203. https://doi.org/10.1016/S0079-6700(97)00004-X

[2] Karateev A., Koryagin A., Litvinov D. et al.: Chem. Chem. Technol., 2008, 2, 19.

[3] Shivarama Holla B., Akberali P., Shivananda M.: Farmaco. 2000, 55, 256. https://doi.org/10.1016/S0014-827X(00)00030-6

[4] Subrahmanya K., Shivarama Holla B.: Heterocyc. Commun., 2003, 9, 625. https://doi.org/10.1515/hc.2003.9.6.625

[5] Williams D., Lee M.-R., Song Y.-A. et al.: J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 9258. https://doi.org/10.1021/ja072817z

[6] Moya-Garzón M., Higueras M., Peñalver C. et al.: J. Med. Chem., 2018, 61, 7144. https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.8b00399

[7] Denton T., Srivastava P., Xia Z. et al.: J. Med. Chem., 2018, 61, 7065. https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.8b00084

[8] Duffy J., Kirk B., Kevin N. et al.: Bioorg. Med. Chem. Lett., 2003, 13, 3323. https://doi.org/10.1016/S0960-894X(03)00680-2

[9] Chen M., Yu Q., Sun H.: Int. J. Mol. Sci., 2013, 14, 18488. https://doi.org/10.3390/ijms140918488

[10] Martins A., Facchi S., Follmann H. et al.: Int. J. Mol. Sci., 2014, 15, 20800. https://doi.org/10.3390/ijms151120800

[11] Chethan P., Vishalakshia B., Sathish L. et al.: Int. J. Biol. Macromol., 2013, 59, 158. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.04.045

[12] Sobechko I., Van-Chin-Syan Yu., Gorak Yu. et al.: Rus. J. Phys. Chem., 2015, 89, 919. https://doi.org/10.1134/S003602441506028X

[13] Sobechko I., Dibrivnyi V., Horak Y. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 397. https://doi/org/10.23939/chcht11.04.397

[14] Sobechko I.: Voprosy Khim. Khim. Technol., 2014, 5-6, 48.

[15] Marshalek A., Sobecjko I., Gorak Yu. et al.: Voprosy Khim. Khim. Technol., 2017, 1, 18.

[16] Sobechko I., Gorak Yu., Van-Chin-Syan Yu. et al.: Izv. Vysshikh Ucheb. Zaved., 2015, 58, 45.

[17] Sobechko I., Chetverzhuk Y., Horak Y. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 131. https://doi/org/10.23939/chcht11.02.131

[18] Chemistry Web-book. http://webbook.nist.gov (March 18th, 2015)

[19] Sobechko I., Prokop R., Gorak Yu. et al.: Vopr. Khim. Khim. Technol., 2013, 4, 12.

[20] Kochubei V., Horak Yu., SObechko I. et al.: Visnyk Lviv. Univ., 2015, 56, 301.