абелева група

Аналіз алгебраїчної системи аргументів для простого обсягу ДПФ

Проаналізовано аргументи дискретного перетворення класу Фур’є (ДПФ) для простого обсягу, що задають частковий випадок алгебраїчної системи – абелеві групи. Визначено особливості та характер породжуючих елементів даної системи.