агенти

Розроблення додаткового програмного модуля з використанням методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера

Розглянуто розроблення додаткового програмного модуля з використанням методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера, що ґрунтується на використанні моделі ройової поведінки агентів.

The implementation of local optimization methods in computer system for solving dynamic travelling salesman problem using swarm intelligence behavior model of agents

This paper is devoted to the solving one of the сombinatorial optimization task – the Dynamic Travelling Salesman Problem (DTSP) by using computer system based on swarm behavior model of collective agents and benefits of local optimization methods usage.