Розроблення додаткового програмного модуля з використанням методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера

Автори: 
Муляревич О. В., Голембо В. А.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Розглянуто розроблення додаткового програмного модуля з використанням методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера, що ґрунтується на використанні моделі ройової поведінки агентів.

1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы. Построение и анализ, 2-е изд. – М.: Вильямс, 2005. 2. Голембо В. А., Муляревич О. В. Модифікація методу мурашиної колонії для розв’язання задачі комівояжера колективом автономних агентів // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2011. – №717: Комп’ютерні системи та мережі. – С. 24 – 30. 3. Голембо В. А., Бочкарьов О. Ю., Муляревич О.В . Нові підходи до розв’язку задач комбінаторної оптимізації колективом автономних агентів // Матер. 5-ої Міжнар. наук.-техн. конф. ACSN-2011 “Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання”. – Львів. – 2011. – С. 227–230. 4. Муляревич О. Переваги застосування колективної поведінки агентів для розв’язку задачі комівояжера динамічного характеру // Тези доповідей студентської секції “Кіберфізичні системи в метрології” IX Міжнародної науково-технічної конференції “Методи і засоби вимірювань фізичних величин” – “Температура-2012”, 25-28 вересня 2012р. – Львів: ПП Сорока Т. Б., 2012. – С.165–168. 5. Bonabeau E., Dorigo M., Theraulaz G. Swarm intelligence: From Natural to Artificial Systems. – Oxford University Press, 1999. 6. Stützle T., López-Ibáñez M., Pellegrini P., Maur M., Oca M., Birattari M., Michael Maur, Dorigo M. “Parameter Adaptation in Ant Colony Optimization” // Technical Report, IRIDIA, Université Libre de Bruxelles, 2010. 7. Vahit Tongur and Erkan Ulker Migrating Birds Optimization for Traveling Salesman Problem // Матер. 6-ої Міжнар. наук.-техн. конф. ACSN-2013 “Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання”. – Львів. – 2013. – С. 219– 223 c. 8. Субботін С. О., Олійник А. О., Олійник О. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: монографія / Під заг. ред. С. О. Суббо- тіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. 9. Helsgaun K. General k-opt submoves for the Lin-Kernighan TSP heuristic // Mathematical Programming Computation, 2009. – Р.119–163. 10. Муляревич О. В., Голембо В. А. Імплементація методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням моделі ройової поведінки агентів // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2013. – №771: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С.245–252 c. 11. Базилевич Р., Кутельмах Р. Дослідження ефективності існуючих алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера. – Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, № 638, 2009. – С.235–244. 12. Hoos H. H., Stützle T. Stochastic Local Search: Foundations and Applications. – San Francisco: Morgan Kaufmann Publ., 2005. 13. TSPLIB official homepage. Exist from 1995, © Copyright Universität Heidelberg. URL: http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/