agrilogistics

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД АГРОЛОГІСТИКИ

Висвітлено питання побудови концепції агрологістики на основі системного підходу. На підставі тенденцій в розвитку аграрного сектору обґрунтовано необхідність запровадження ефективної агрологістики як інтеграційного елемента системи потокового управління. Визначено основні принципи системного підходу в концепції агрологістики.

ЕЛЕМЕНТИ СКЛАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Розглянуто складську діяльність підприємства на основі інтегрованої в неї логістичної стратегії підприємств АПК, методологію становлення логістичного управління. Акцентується увага на механізмах управління логістики складування АПК та дослідження стратегічних рішень з вдосконалення та покращеного функціонування структурних елементів матеріального потоку на складах. Обґрунтовано взаємозв’язок між основними функціональними одиницями логістичного сервісу на складах підприємств АПК.