акустичні канали

Комп’ютерна програма для розрахунку координат розташування та вагових коефіцієнтів акустичних каналів ультразвукових витратомірів

Стаття присвячена розробці комп’ютерної програми, яка дозволяє розрахувати координати розташування (x) та вагові коефіцієнти (w) акустичних каналів багатоканальних хордових ультразвукових витратомірів. Вхідними даними для розрахунку є три (та у одному випадку – чотири) параметри – кількість акустичних каналів (N) ультразвукового витратоміра, тип числового методу інтегрування, внутрішній діаметр трубопроводу та степінь (k) вагової функції поліному Якобі (якщо був обраний числового методу інтегрування Гауса-Якобі).

Зменшення гідродинамічної похибки хордових ультразвукових витратомірів

В роботі досліджено шляхи зменшення гідродинамічної похибки вимірювання витрати ультразвуковими витратомірами для розповсюджених схем розташування їх акустичних каналів. Детально розглянуто спосіб розрахунку оптимальних координат розташування акустичних каналів ультразвукових витратомірів з використанням аналітико-емпіричного степеневого закону розподілу швидкості неспотвореного потоку. За результатами роботи авторами розраховано оптимальне розташування акустичних каналів для хордових схем дво- та триканальних ультразвукових витратомірів.