алгоритм множення Мастровіто

Обчислення структурної складності помножувачів у поліноміальному базисі елементів полів Галуа GF(2m)

Проаналізовано структурну складність помножувачів, представлених у полі- номіальному базисі елементів полів Галуа GF(2m). Для визначення структурної складності множення в полях Галуа було обрано помножувач, на якому реалізовано алгоритм Мастровіто. Запропоновано визначення структурної складності за допомогою об’єднання SH- та VHDL-моделей в одну VHDL-SH-модель.