антиоксидантна активність

АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ АМІНОВМІСНИХ ПОХІДНИХ НАФТОХІНОНУ ТА ЇХ КОМПОЗИЦІЙ З ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИМИ РАМНОЛІПІДАМИ

Отримано композиційні препарати на основі гетероциклічних аміновмісних похідних нафтохінону і поверхнево-активних рамноліпідів. Досліджено інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), окисної модифікації білків (ОМБ) та радикал-поглинальної активності щодо 1,1-дифеніл-2-пікрилгідразилу (ДФПГ). Виявлено, що сполука 2‑[(6-(4-фторофеніл-5-оксо-2,5дигідро-1,2,4-триазин-3-іл)феніл)аміно]нафтален-1,4-діон 1d та її композиційний препарат з рамноліпідом 1d+РЛ проявили високу антиоксидантну активність щодо процесів ПОЛ й ОМБ.

Антиоксидантна активність та фітохімічний скрінінг екстракту жмиху абрикосу: експериментальні та теоретичні дослідження

Метою даного дослідження було вивченняВивчено компонентногоий складу та антиоксидантні властивості екстракту жмиха абрикосу (ЕЖА). З використанням етанолу (EtOH), силікону (D5) і суміші силікону та етанолу проведено екстрагування жЖмиху абрикосу екстрагували, використовуючи етанол (EtOH), силікон (D5) і суміш силікону і етанолу. Компонентний склад визначали мЗа допомогою методуетодом газової хромато-мас-спектроскопії (ГХ-МС) визначено компонентний склад.

НАСТОЯНКА ПЕРВОЦВІТУ ВЕСНЯНОГО – ДЖЕРЕЛО ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК З АНТИОКСИДАНТНОЮ АКТИВНІСТЮ

Наведено узагальнену інформацію стосовно фармакологічних властивостей,
хімічного складу та використання в народній та офіційній медицині первоцвіту
весняного (Primula veris). Встановлено, що на фармацевтичному ринку України
зареєстровано лише 9 лікарських засобів на основі екстрактів з коренів або квіток
первоцвіту з чашечкою, які використовуються для лікування захворювань дихальної
системи. Крім цього, визначено вміст екстрактивних речовин, фенольних сполук,
флавоноїдів, антиоксидантної активності настоянки трави первоцвіту весняного.

Дослідження антиоксидантної активності екстрактів лікарських рослин

Досліджено інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та
окисної модифікації білків (ОМБ) екстрактів зі шроту лікарських рослин материнки
звичайної (Origanum vulgare L.), моркви дикої (Daucus carota), хмелю звичайного
(Humulus lupulus). Порівняно їхні активності з відомим антиоксидантом – аскорбіновою
кислотою. Встановлено, що за дії всіх досліджуваних екстрактів лікарських речовин
спостерігається гальмування вільнорадикальних процесів за двома показниками