АСМ

Роль супрамолекулярних структур в механізмах каталітичного окиснення та дія діоксигеназ ni(fe)ard на модельних системах

За допомогою методу АСМ досліджено можливість утворення супрамолекярних структур внаслідок водневих зв‘язків на основі Ni(або Fe)(асас)n-систем, які є каталізаторами окиснення етилбензену, а також моделями Ni(Fe)ARD диоксигеназ: потрійні системи {М(асас)п + L2 + L3} (М = NiII, FeIII, L2 = NMP (NMP = N-метил-2-піролідон), L-гістидин, L3 = PhOH, L-тирозин), п = 2, 3).

Формування термочутливих покриттів на основі полі(n-метакрилоїл-l-фенілаланіну) на поверхні пероксидованого скла

The grafted nanolayer of poly(N-methacryloyl-L-phenylalanine) was formed on the peroxided  glass surface. The properties of the modified surface were investigated using the methods of  TOF-SIMS, ellipsometry, atomic-force microscopy and determination of wetting contact angles methods. It is shown that the obtained cover has thermosensitive properties. На поверхні пероксидованого скла сформовано прищеплений наношар полі(N- метакрилоїл-L-фенілаланіну).