асиметричний каталізатор

Синтез і характеристика нікель(ii) ариліміно піридинових каталізаторів: вплив замісників на структуру поліетилену

Досліджені асиметричні ариліміно піридин Ni(II) каталізатори з різними замісниками, включаючи диізопропіл-, діетил-, флуоро- і хлор-замісники. Досліджено вплив цих замісників і тиску етилену на каталітичну активність, кристалічну структуру, і термічні властивості поліетилену. Показано, що комплекси із заміщеними алкільними групами, які забезпечують підвищену електронну щільність на центрі металу (о-діетил і о-діізопропіл), більш активні в порівнянні з комплексами з електрон-акцепторними замісниками (о-флуоро і о-хлор).