азотні мінеральні добрива

Дослідження процесу адсорбції ( )2 3ca no ґрунтовим середовищем

The problem of penetration of nitrogen fertilizers in the soil is analyzed. The influence of adsorption process on the rate of transfer of fertilizers in the vertical profile of the soil is determined. Experimental researches of adsorption properties of soil environment on the base of absorption of calcium nitrate by soil are done. Проаналізовано проблему проникнення азотних добрив вглиб ґрунту. Визначено вплив процесу адсорбції на швидкість перенесення добрив по вертикальному профілю ґрунту.

Гідродинаміка газового потоку у малогабаритних вихрових грануляторах виробництва мінеральних добрив

Показано перспективний напрям одного з процесів хімічної технології, яким є гранулювання, та основні переваги використання у хімічних технологіях малогабаритних універсальних вихрових грануляторів, наприклад, для виробництва азотних мінеральних добрив, комплексних мінеральних добрив та пористої аміачної селітри (ПАС). Наведено математичний апарат для визначення гідродинамічних характеристик руху газового потоку, які у кінцевому результаті впливають на кристалізаційні процеси, у робочому просторі вихрового гранулятора.