азсорбент.

Адсорбційне очищення стічних вод від пар

Adsorption of surfactants on varios types of adsorbent was experimentally investigated. Generalization of the obtained results of research and calculation data was carried out. Експериментально досліджено адсорбцію ПАР на різних типах сорбентів. Проведено узагальнення отриманих результатів досліджень та розрахункових даних.