азимут

Про обчислення диференціальних поправок геодезичних і астрономічних координат і азимутів в просторовій триангуляції

Про найвигіднішу форму трикутника в ланці просторової тріангуляції для передачі астрономічних координат і азимута

Наближений спосіб визначення азимута і широти за спостереженнями проходження сонця через дві горизонтальні нитки

Дослідження точності визначення азимуту по годинному куту сонця візуальними методами

Способи астрономічних визначень географічних координат пункту і азимута напрямку засновані на вимірі горизонтальних координат світил в фіксовані моменти певної системи відліку часу. Програми впроваджених у виробництво способів розроблені для вигідних умов спостережень світил, коли вплив на результат похибок вимірювань і координат пункту мінімально. При визначенні впливу похибок екваторіальних координат світил умов спостережень не завжди є вигідними. Однак ці похибки, зокрема випадкові, в порівнянні з похибками вимірювань незначні.