Про точність елементів ряду з геодезичних чотирикутників з додатково виміряними сторонами

Надіслано: Квітень 29, 1973
Автори:
1
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

1. Закатов П. С. О точности построения рядов триангуляции 1-го класса из геодезических четырехугольников. - «Тр. ЦНИИАиК», 1937, вып. 15.