багатофункціональність села

Конвергенція політики сільського розвитку в європейському просторі

Проведено детальний аналіз основних етапів формування європейської політики сільського розвитку; з’ясовано основні причини зміни пріоритетів Спільної аграрної політики ЄС та стратегічні перспективи впровадження політики сільського розвитку; визначено можливості застосування європейського досвіду для українських реалій.