безконтурний орграф

Models of optimal reduction in decomposition problems solution and structures modelling

Розглянуто моделі оптимальної редукції і особливості їх використання під час розв’язання низки декомпозиційних задач і моделювання складних систем. Проаналі- зовано вплив моделі задачі на результат проектування.