безпритульні діти

Актуальні проблеми соціально-правового захисту бездоглядних і безпритульних дітей: окреслення специфіки

Акцентовано увагу на проблемі поширення в Україні дитячої бездоглядності та безпритульності. Обґрунтовано необхідність врахування окресленої специфіки досліджуваного феномена у процесі державно-управлінської діяльності щодо запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, а також надання державними службовцями соціальних послуг бездоглядним і безпритульним дітям.