бітумні емульсії

ADHESION OF ROAD BITUMEN EMULSIONS ON BOTH HYDROCHLORIC AND ORTHOPHOSPHORIC ACIDS FOR THE TECHNOLOGY OF SURFACE DRESSING

This article presents the review of surface dressing wear courses, being the version of preservation and sealing of road structures' top layers. In the article, there is studied the adhesion of aggregates (from various granite quarries of Ukraine) with a bitumen binder, namely bitumen emulsion, for application in surface dressing for road pavements. In the article, there are used both the Ukrainian and European testing methods for the determination of adhesion in the bitumen-aggregate system.

ADHESION OF BITUMINOUS BINDERS WITH AGGREGATES IN THE CONTEXT OF SURFACE DRESSING TECHNOLOGY FOR ROAD PAVEMENTS TREATMENT

In this article the study is done for the adhesion of aggregates coming from various granite quarries of Ukraine with bituminous binder, namely with bitumen emulsion – for application in surface dressing technology for road pavements treatment. In the article there are used the Ukrainian and European testing methods for determination of adhesion in the “bitumen – aggregate” system. According to the Ukrainian method, there was determined the adhesion of residual binder with the chips surface after boiling in the distilled water and in the solution of glycerin and distilled water.

Використання соляної та ортофосфорної кислоти для швидкотверднучих литих емульсійно-мінеральних сумішей

Розроблено та виготовлено шість складів повільнорозпадних бітумних емульсій для литих емульсійно-мінеральних сумішей (ЛЕМС). Визначено та підібрано зернові склади кам’яного матеріалу для ЛЕМС типу 1 (0-5 мм) та типу 3 (0-15 мм). Проведено підбір складу ЛЕМС за критеріями розпаду суміші, швидкості набору когезійної міцності та втрати матеріалу за вологого абразивного зносу на основі бітумних емульсій з використанням дистиляційних та окиснених бітумів, різного роду емульгаторів та соляної та ортофосфорної кислот.

Литі емульсійні мінеральні суміші на основі бітумів, модифікованих феноло-крезоло-формальдегідною смолою

З бітумів, модифікованих феноло-крезоло-формальдегідною смолою (ФіКС-Ф), виготовлені дорожні повільнорозкладні монофазні катіонні бітумні емульсії для застосування як зв’язучого для тонкошарових покриттів з литих емульсійних мінеральних сумішей (ЛЕМС). Встановлені та проаналізовані фізико-технічні показники модифікованих і немодифікованих емульсій. Підібрані оптимальні склади ЛЕМС за критерієм розкладу на основі виготовлених бітумних емульсій.

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам′яновугільної смоли. 5. Емульсії на основі бітумів, модифікованих інден-кумароновою смолою з епоксидними групами

З бітумів, модифікованих інден-кумароновою смолою з епоксидними групами, виготовлені дорожні повільноразпадні монофазні катіонні бітумні емульсії. Емульсії одержано з використанням колоїдного млина, за стандартних температур (413-423 К). Встановлено фізико-технічні показники монофазних модифікованих емульсії та здійснено їх порівняльний аналіз з базовим зразком.

Підбір оптимального складу литої емульсійно-мінеральної суміші за критерієм її розпаду

The article presents the results of selecting the optimal composition of Slurry Seal for thin-layer protective pavement of Slurry Seal type for criterion of the mixture breakup.

Застосування бітумних емульсій на основі окиснених, дистиляційних і модифікованих окиснених нафтових бітумів для виробництва slurry seal

З нафтових бітумів, що відрізнялися способом виробництва (окисненого, залишкового, модифікованого окисненого), і емульгатора «Redicote E-11» одержано три товарних дорожніх емульсії, які надалі використано для приготування Slurry Seal та тонкошарових дорожніх покриттів (ТП) на їх основі.