борна кислота

Фізико-механічні властивості модифікованих в’яжучих композицій на основі романцементу та гідравлічного вапна

The basic problems of development of restoration materials in Europe are considered. The basic ways of optimizing the binder compositions based on roman cement and hydraulic lime are presented and the technological parameters of formation of roman cement and hydraulic lime with marl and marlaceous limestone of Galicia are determined. The possibility of the use of additives- retarders of hydration of modified binders is showed and their influence on physical and mechanical properties of the studied compositions is established.

Вплив борат-груп на властивості жорстких пінополіуретанів, отриманих з використанням гідроксипропілових похідних сечовини

За участю гідроксипропілових похідних сечовини, естерифікованих борною кислотою як поліол компонентами, та 4,4 '-дифенілметандіізоціанату були отримані жорсткі пінополіуретани. Досліджено вплив атомів бору і азоту на властивості піноуретанів, зокрема, міцність на стиснення і займистість. Встановлено, що наявність борат груп підвищує міцність пінополіуретану на стиснення. Займистість визначається, в основному, присутністю карбамідної групи.

Властивості пінополіуретанів з оксамідними і боратними групами

Визначено умови приготування пінополіуретанів з використанням нових бороорганічних сполук, таких як поліоли. Показано, що нові поліоли отримані двома способами: реакцією N,N'-біс (2-гідроксіетил)оксаміду (BГЕОД) і борної кислоти (БК) з надлишком етиленкарбонату (ЕК) і реакцією етерифікації ВГЕОД з БК з надлишком ЕК. Приведено результати визначення параметрів процесу спінювання і дослідження властивостей піни.