цемент

FEATURES OF THE MIX TIME OF BITUMEN EMULSIONS WITH CEMENT FOR SLURRY SURFACING TECHNOLOGY

Pavement grade cationic bitumen emulsions formulations were developed for Slurry Surfacing based on orthophosphoric and hydrochloric acids with both all-purpose and specialized emulsifiers used. As a result, there were established relations of mix time upon cement - for Slurry Surfacing based on various acids and emulsifiers. Mix time of Slurry Surfacing mix (having different cement content) with bitumen emulsions on both orthophosphoric and hydrochloric acids is characterized by parabolic relation, branches of the parabola going down.

CURRENT PROBLEMS OF HARDENING MONOLITHIC ROAD AND AERODROME CEMENT CONCRETE CURING

Studies of moisture loss from hardening monolithic cement concrete have been carried out. It was found that there is no consensus on the critical value of moisture loss from hardening concrete, at which shrinkage and cracking are possible, and there is no common understanding of the possible critical width of the shrinkage crack opening. It is shown that when the concrete hardens in air-dry conditions, its indicators, including durability, decrease by a factor of 2 or more. The critical value of moisture loss from hardening concrete was experimentally determined, which is 2 kg/m2.

Визначення крихкості цементних сумішей з кремнеземистими додатками

З використанням методу ударної в‘язкості досліджено крихкість цементних сумішей з кремнеземистими додатками. Показані перевагами розробленого методу: простота визначення, низька вартість обладнання та експлуатації. Досліджено додатки на основі тонкомеленого скла, одержаного з відходів скляної тари, та пуцоланових добавок, таких як зола виносу, кремнезем та синтетичний кремнезем. Встановлено, що збільшення кількості додатку по відношенню до цементної маси зменшує крихкість на ~ 10% після 28 днів тверднення.

A mechanism of Portland cement hardening in the presence of finely grained glass powder

The glass wastes as a cullet are widely used for the production of building materials mainly as inert aggregate. However finely grained glass powder has the very developed surface, so can not be passive toward cement solutions, what was confirmed in practice. In literature data there is no information about chemical influence of finely grained glass on the process of hardening, especially in an early pre-induction hydration period, which substantially causes the structure formation of cement stone and its properties.

Фізико-механічні властивості цементів з використанням барієвмісних сульфоферитних клінкерів

Наведені результати дослідження фізико-механічних властивостей цементів з використанням барієвмісних сульфоферитних клінкерів і гіпсового каміння. Встановлено, що при твердінні вони показують занадто швидке тужавіння та невисоку міцніть, тому не можуть бути використані як самостійні в’яжучі матеріали. З метою регулювання строків тужавіння вивчено вплив добавки гіпсового каміння. Встановлено, що його введення до складу барієвмісного сульфоферитного клінкеру збільшує терміни тужавіння та позитивно впливає на межу міцності при стисненні.

Перспективи використання скляного порошку як активного додатку до портландцементу

На основі проведеного аналізу літератури показано значний вплив лужної складової скла на загальний луговміст цементних композитів. Встановлено, що при заміні 1 % цементу на скляний додаток спостерігається збільшення міцності цементних розчинів тільки на початкових стадіях твердіння. Встновлено, що дрібномелене скло є прискорювачем процесу твердіння цементних розчинів, при цьому важливу роль відіграє водоцементне відношення.