Визначення крихкості цементних сумішей з кремнеземистими додатками

2022;
: cc. 164–168
1
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
2
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry

З використанням методу ударної в‘язкості досліджено крихкість цементних сумішей з кремнеземистими додатками. Показані перевагами розробленого методу: простота визначення, низька вартість обладнання та експлуатації. Досліджено додатки на основі тонкомеленого скла, одержаного з відходів скляної тари, та пуцоланових добавок, таких як зола виносу, кремнезем та синтетичний кремнезем. Встановлено, що збільшення кількості додатку по відношенню до цементної маси зменшує крихкість на ~ 10% після 28 днів тверднення. Додавання 35% меленого скла знижує крихкість цементної пасти, тоді як 10% пуцоланового додатку збільшують її протягом 1–28 днів. Показано, що визначення крихкості за допомогою ударної в‘язкості можна використовувати для оцінки активності кремнеземистих додатків у цементних сумішах.

 1. EN 197-1: 2000. Cement - Part 1: Composition, Specifications and Conformity Criteria for Common Cements.
 2. EN 196-1:2016. Methods of Testing Cement - Part 1: Determination of Strength.
 3. Żenczykowski, W. Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane; Arkady: Warszawa, 1992.
 4. Yatagan, M.S. Sensitivity of Brittleness of The Concrete To The Pore Structure of The Cement Paste. 10DBMC Int. Conf. on Durability of Building Materials and Components, Lyon, France, 17-20 April 2005, TT8-76. https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC24954.pdf
 5. Jebli, M.; Jamin, F.; Malachanne, E.; Garcia-Diaz, E.; El Youssoufi, M.S. Experimental Characterization of Mechanical Properties of the Cement-aggregate Interface in Concrete. Construct. Build. Mater. 2018, 161, 16-25. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.100
 6. Stefanczyk, B. Budownictwo ogólne. Tom 1. Materiały i wyroby budowlane; Arkady: Warszawa, 2009.
 7. Pichler, B.; Hellmich, C. Upscaling Quasi-Brittle Strength of Cement Paste and Mortar: A Multi-scale Engineering Mechanics Model. Cement Concrete Res. 2011, 41, 467-476. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.01.010
 8. PN-EN ISO 148-1:2017-02. Metallic Materials - Charpy Pendulum Impact Test - part 1: Test Method.
 9. ISO 14556:2015-12. Metallic Materials - Charpy V-Notch Pendulum Impact Test - Instrumented Test Method.
 10. Szewczenko W.; Kotsay G.; Method of determining the activity of silica additives to cement. PL 239539 B1, September 22, 2021.
 11. Blicharski, M: Inżynieria Materiałowa; WNT: Warszawa, 2017.
 12. Kurdowki, W. Chemia cementu i betonu; Wydawnictwo Polski cement, Wydawnictwo Naukowe PWN: Kraków, 2010.
 13. Mielczarek, D.; Wójkowska, J.; Papieżyński, M.; Szewczenko, W. Technical problems. Scientific Conference Young for Technology, Poland, Plock, 2017, 32.
 14. Wójkowska, J.; Papieżyński, M.; Szewczenko, W. Current Scientific and Technical Construction Problems. IV Building Forum, Pooland, Płock, 2016, 201.