цементація

Застосування методу крутого сходження для цементації міді металевими частинками алюмінію

За допомогою методу крутого сходження досліджено взаємний вплив концентрації міді, температури та тривалості процесу на ефективність цементації міді металевими частинками алюмінію. Встановлено, що ефективність цементації збільшується зі збільшенням початкової концентрації міді, температури і часу. Аналіз множинної регресії стосовно експериментальних даних показав взаємний вплив змінних процесу. Отримано поліноміальне рівняння другого порядку.

Morphology of Zinc Deposited via Cementation over Magnesium Rotary Disc in ZnCl2+NH4Cl Aqueous Solutions

Zinc cementation by magnesium from ZnCl2+NH4Cl aqueous solutions has been investigated. The amount of magnesium has been established as 0.8–2.0 g per 1 g of conditioned zinc to obtain recovery degree  99 %. At low concentrations of Zn2+ ions (0.025–0.1 M ZnCl2) dispersed deposit is formed with nanoparticles of reduced metal; at high concentrations (0.25–0.5 M) coarse-crystalline and fern-shaped deposit is formed.

Осадження паладію на магній у розчинах PdCl2 в DMF

Досліджено осадження паладію на поверхні обертового магнієвого диску та маґнієвого порошку цементацією у 0.01 М PdCl2 в диметилформаміді. Показано, що процес відновлення кількісно починається за 323–333 К без індукційного періоду. На поверхні маґнієвого диску формуються сфероподібні мікрочастинки паладію та їх агломерати, на поверхні маґнієвого порошку – частинки у формі шипів на пластівців товщиною 80–120 нм. Осаджені частинки паладію характеризуються значною адгезію до поверхні підкладки.