Чорне море

Про середнє значення потенціалу W0 та його зміни в часі для акваторії Чорного моря

Стаття присвячена визначенню середнього значення потенціалу W0 для акваторії Чорного моря за даними супутникових альтиметричних місій ЕЕ5-1, ЕК8-2, ТОРЕХ / POSEIDON. Крім того, дані TOPEX / POSEIDON були використані для оцінки лінійного тренда (15 мм / рік) зміни рівня моря і відповідної складової варіації геопотенциала

Spatial and temporal variability of pollutants in the bottom sediments in the northwest part of the black sea

The level of pollution of the bottom sediments in the Northwest shelf of the Black Sea is examined. Modern data are compared with those of the late 20th century and their variability over 30 years. Substantial increase (by two orders) of copper, lead and nickel concentration has been marked.

Узагальнення гравітаційних і магнітних даних для досліджень Чорноморського регіону

В статті наведено нові гравітаційні та магнітні дані для вивчення геологічних структур та геодинамічних процесів в регіоні Чорного моря. Проведено короткий аналіз створеної карти аномалій у вільному повітрі Чорного моря. Представлені геомагнітні дані території Болгарії та західної частини Чорного моря. Також наведені нові набори гравітаційних та геомагнітних даних, отриманих за допомогою супутникових місій.