чисельне моделювання скінчених елементів

Моделювання мантійної конвекції та руху континентів на основі методу скінченних елементів

Теплова конвекція в мантії Землі є рушійною силою тектоніки плит. Розроблено узагальнену модель - в'язка нестислива мантія як термопружна тонка пластина. Із застосуванням підходу методу скінченних  елемента реалізовано чисельне моделювання геодинамічних процесів.