Моделювання мантійної конвекції та руху континентів на основі методу скінченних елементів

1
Львівський національний університет імені Івана Франка
2
Львівський національний університет імені Івана Франка

Теплова конвекція в мантії Землі є рушійною силою тектоніки плит. Розроблено узагальнену модель - в'язка нестислива мантія як термопружна тонка пластина. Із застосуванням підходу методу скінченних  елемента реалізовано чисельне моделювання геодинамічних процесів.

  1. Коннор Дж., Бреббиа К. Метод конечных элементов в механике жидкости. Пер. с англ. – Л.: Судостроение, 1979, 264 с.
  2. Максимук О.В., Махніцький Р.М., Щербина Н.М Математичне моделювання та методи розрахунку тонкостінних композитних конструкцій /. – Львів: Національна академія наук України. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2005. –– 396 с.
  3. Трубицын В.П., Рыков В.В., Трубицын А.П. Роль конвективных процессов при образовании высоковязкой континентальной литосферы //Вестник ОГГГГН РАН.–2001.–№4(19) http://www.scgis.ru/russian/cp1251/h_dgggms/4-2001/ trubitsyn.htm.
  4. Anderson D.L. The power balance at the core–mantle boundary//Physics of the Earth and Planetary Interiors. – 2002. – Vol. 131. – P.1–17.
  5. Deschamps F., Trampert J.. Towards a lower mantle reference temperature and composition// Earth and Planetary Science Letters. –  2004. – Vol. 222. – P. 161– 175.
  6. Ghent E.D., Dipple G.M., Russell J.K. Thermodynamic models for eclogitic mantle lithosphere// Earth and Planetary Science Letters. – 2004. – Vol. 218 . – P. 451-462.
  7. Phillips B.R., Bunge H.-P. Heterogeneity and time dependence in 3D spherical mantle convection models with continental drift// Earth and Planetary Science Letters. – 2005. – Vol.233. – P. 121– 135.