число Рейнольдса

HYDRODYNAMICAL INSTABILITY OF NEWTONIAN FLOW BEFORE AN AXISYMMETRIC SUDDEN CONTRACTION

The sizes of the vortex region before the axisymmetric sudden contraction of the circular pipe at the Newtonian flow have been investigated. Area ratios 0.250 and 0.500 were considered. The sizes of the vortex region have the extreme dependence with a maximum at the transition of the laminar flow into a turbulent flow one. When the Reynolds number at the laminar flow increase, these sizes also increase, and they decrease at the turbulent flow. In both cases, the sizes of the vortex region are proportional to the Reynolds number.

Метод експериментального дослідження коефіцієнта тертя пневмопроводів

Мета. Розроблення методики експериментального дослідження коефіцієнта тертя для пневмотранспортних систем газових середовищ з застосуванням методу теорії подібності і розмірності, що уможливлює розширення числа факторів і інтервалу шляхом їх групування в безрозмірні критерії подібності. Методика. Для експериментальних досліджень коефіцієнта тертя повітря вибрано планований експеримент. Головними факто­ра­ми були тиск, діаметр трубопроводу, витрата повітря. Критерієм відгуку – розрахунковий коефіцієнт тертя повітря.

Двокамерні повітророзподільники

he current state and trends of air displacement ventilation systems for public and industrial buildings are analyzed. It identified the significant advantages of displacement ventilation.. Disadvantages of the existing diffusers for displacement ventilation. Results of experimental and analytical researches of two-chamber air distribution device unit designs for use in air displacement ventilation in public and industrial buildings are presented in this article. The dependence to determine the dimensions of the structural elements of the air distribution.

Вимірювання шорсткості внутрішньої поверхні вимірювального трубопроводу в реальному часі для стандартних діафрагм

Визначені методи вимірювання шорсткості внутрішньої поверхні вимірювального трубопроводу для прямолінійних ділянок вимірювального трубопроводу, які проектуються, і для прямолінійних ділянок, які знаходяться в експлуатації. Отримано нові рівняння для визначення коефіцієнта гідравлічного опору тертя природного газу об внутрішню поверхню вимірювального трубопроводу, середнього значення тиску природного газу на довжині вимірювального трубопроводу та еквівалентної шорсткості в реальному часі.