Пасивний Т-мікроміксер з бар’єрами для ламінарного потоку

2012;
: cc. 82 - 85
Authors: 

О. Матвійків, Б. Дмитришин

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра САПР

Змішування в пасивних мікроміксерах залежить від їх геометрії. Отже, багато пасивних мікроміксерів ефективні тільки при великих числах Рейнольдса і вимагають складної структури каналів. Наведено можливості вдосконалення структури Т- мікроміксера для змішування двох рідин з введенням бар’єрів у мікроканалі. У дослідженні ми змінюємо 3 параметри: висоту бар’єра, зсув бар’єра від центру каналу та форму бар’єра. Модель демонструє високу ефективність змішування навіть при малих числах Рейнольдса Re = 0,1. Модифікований Т-мікроміксер можна легко інтегрувати в різноманітні лабораторії на чипах (ЛНЧ) або мікросистеми повного аналізу (МПА).

Mixing in the passive micromixers depends on their geometry. Thus many passive micromixers are effective only at high Reynolds numbers and require a complex structure of channels. The article presents the possibility of improving the structure of T-micromixer for mixing two fluids with barriers. In our investigation we change 3 parameters: barrier height, barrier offset from the centre of the channel and barrier shape. The model shows high efficiency of mixing even at low Reynolds numbers Re = 0,1. Modified T-micromixer can be easily integrated into various labs-on-chip (LOC) or micro-total-analysis systems (µTAS).

  1. Berthier J., Silberzan P. Microfl dics for biotechnology. Artech House. – 2006. – P. 288–289.
  2. Evans J.D., Liepmann D., Pisano A.P. Planar Laminar Mixer, MEMS, Nagoya, Japan. – 1997. – P. 96–101.
  3. Melin J., Gimenez G. A fast passive and planar liquid sample micromixer, Lab Chip 4. – 2004. – P. 214.