чисті приміщення

Вплив коефіцієнта трансформації холодильної машини на ексергетичний ККД системи кондиціонування повітря операційних чистих кімнат

Ексергетичний метод є універсальним способом термодинамічного дослідження різноманітних процесів перетворення енергії в енергетичних технологічних системах, до яких відноситься система кондиціювання повітря для чистого приміщення. Здійснення ексергетичного аналізу для енерготехнологічної системи дає можливість визначити вплив різних елементів її системи на її роботу і завдяки цьому підвищити ефективність роботи енерготехнологічної системи в цілому.

STATUS AND PROSPECTS OF IMPROVING ENERGY EFFICIENCY CLEAN ROOMS AIR CONDITIONING SYSTEMS

The article is devoted to increasing the efficiency of the air conditioning systems of clean rooms, which maintain the microclimate parameters in a given range according to several indicators - the number and size per 1 m³ of dust particles, aerosols, microorganisms and pressure, humidity, and temperature.

Clean rooms are used in microelectronics, instrumentation, medicine and medical industry, pharmacology, laboratories, optics production, food industry, biotechnology, aviation, and space industry.