computer networks

Модульний мережний інтерфейс для розподілених інформаційних навігаційних систем

У статті проведено об’єктно-орієнтований аналіз за допомогою, якого визначаємо поставлене завдання, визначаючи класи і об’єкти, які складають мережний інтерфейс. При об’єктно-орієнтованому проектуванні я знаходжу методи, які дозволяють розділити мережний інтерфейс на універсальну і спеціальну частини. При практичній реалізації ми виділяємо і обробляємо структури і типи поведінки різних об’єктів, які будуть однаковими і об’єднуємо їх в універсальну частину мережного інтерфейсу.

Ймовірнісне моделювання процесів кластеризації комп’ютерних мереж

In this work there is given the probabilistic visualization of modeling of nucleation and clustering of local computer network. The developed model allows the network to obtain images of different initial conditions and dynamically visualize the process of structuring.

Узагальнена модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз

Розроблено нову математичну модель генерування структури локальних комп’ютерних мереж та узагальнену модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз, розв’язано задачу про стійкість мереж до випадкових та спрямованих атак.