Узагальнена модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз

2015;
: сс. 457 - 466
Автори: 
Іванущак Н. М., Пасічник В.В.
  1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
  2. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розроблено нову математичну модель генерування структури локальних комп’ютерних мереж та узагальнену модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз, розв’язано задачу про стійкість мереж до випадкових та спрямованих атак.

1. Головач, Ю. Складні мережі / Ю.Головач, О.Олємской, К.фон Фербер, Т.Головач, О.Мриглод, І.Олємской, В.Пальчиков // Журнал фізичних досліджень. — 2006. — т.10. — № 4. — с. 247 — 289.
2. Newman, M.E.J. The Structure and Function of Complex Networks / M.E.J. Newman // SIAM Review. — 2003. — Vol. 45. — N. 2. — P. 167-256.
3. Erdős, P. On the evolution of random graphs / P. Erdős, A. Renyi // Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences. — 1960. — Vol. 5. — P. 17-61.
4. Frank, O. Markov graphs / O. Frank, D. Strauss D // Journal of the American Statistical Association. — 1986. — Vol. 81. — P. 832-842.
5. Watts, D.J. Collective dynamics of «small-world» networks / D.J. Watts, S.H. Strogatz // Nature. — 1998. — Vol. 393. — P. 440-442.
6. Barabasi, A-L. Emergence of scaling in random networks / A.-L. Barabasi, R. Albert // Science. — 1999. — Vol. 286. — P. 509-512.
7. Albert, R.. Attack and error tolerance of complex networks / R. Albert, H. Jeong, A.Barabasi // Nature. — 2000. — Vol. 406. — pp. 378-382.
8. Galindo, F., Dmitrienko, V., Caruso, A., Rossodivita, A., Tikhomirov, A.A., Trufanov, A. I., Shubnikov, E. V. (2010). Modeling of Aggregate Attacks on Complex Networks. Information Security Technologies, Moscow, 3, 115-121.
9. Вовк О.Б. Аналіз та обґрунтування вибору методів дослідження інформаційного продукту / О.Б. Вовк // Вісник національного університету Львівська політехніка. — 2014. — № 783: Інформаційні системи та мережі. — с.293-302.

Іванущак Н. М. Узагальнена модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз / Іванущак Н. М., Пасічник В.В. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 9 назв.