дефолт

Соціальні наслідки дефолтів

У статті розглянуто соціальні наслідки, які може мати ймовірний дефолт для населення країни, а також сутність поняття «дефолт», види дефолтів, їхні причини і наслідки для економіки країни у коротко- і довготерміновій перспективах. Якщо відбувається дефолт, то виникає необхідність у скороченні дефіциту бюджету, тобто збільшувати надходження або зменшувати видатки. Але якщо економічна ситуація складна, то більших надходжень очікувати не варто. Відповідно, країна зменшує видатки, а це означає скорочення соціальних чи інвестиційних програм держави.

Дослідження кредитних ризиків комерційних банків та методи їх оцінювання

Досліджено кредитні ризики комерційних банків та методи їх оцінювання, необхідність аналізування кредитних ризиків банківськими установами. Вивчено найефективніші моделі оцінювання кредитного ризику. На основі — моделі Альтмана було оцінено українські підприємства щодо кредитоспроможності та банкрутства, також проаналізовано структурну модель Мертона.