Дослідження кредитних ризиків комерційних банків та методи їх оцінювання

2019;
: cc. 8 - 13
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Досліджено кредитні ризики комерційних банків та методи їх оцінювання, необхідність аналізування кредитних ризиків банківськими установами. Вивчено найефективніші моделі оцінювання кредитного ризику. На основі — моделі Альтмана було оцінено українські підприємства щодо кредитоспроможності та банкрутства, також проаналізовано структурну модель Мертона.

  1. Боронос,  В.Г.  Кредитні  ризики  та  їх  наслідки  для  банківської  системи  України   [Текст]  / В.Г.Боронос, О.О. Влізько // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2015. – № 1. – C. 182–187.
  2. Бузу, В. А. Еволюція управління кредитними ризиками [Текст] / В. А. Бузу // Матеріали семінару “Проблеми аналізу та управління ризиками в діяльності кредитної організації”. – М.,2018. – 24 с.
  3. Вишняков, І. В. Методи і моделі оцінки кредитоспроможності позичальників І. В. Вишняков. – М., 2017. – 120 с.
  4. Офіційний сайт ПАТ “Київська кондитерська фабрика “Рошен” [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://kcf.roshen.com/.
  5. Офіційний   сайт   ПАТ   “Галичфарм”   [Електронний   ресурс]   –   Режим   доступу   до   ресурсу: http://www.galychpharm.com/shareholders/financial.html.
  6. Офіційний   сайт   ПАТ   “Укрнафта”   [Електронний   ресурс]   –   Режим   доступу   до   ресурсу: https://www.ukrnafta.com/.
  7. Раєвська, Т. Практичні підходи до оцінки ризиків у діяльності банків [Текст] /Т. Раєвська // Вісник НБУ. – 2015. – № 8. – С. 9–14.
  8. Слобода,  Л.  Я.  Дослідження  факторів  кредитних  ризиків  банків  [Текст]  /Л. Я. Слобода  // Регіональна економіка. – 2015. – № 1. – C. 125-135.